Ernest Kirchner – psykisk sammanbrott (SE)

Posted by Pentti on april 30, 2013

Ernest Kirchner Tysk målare som fick ett psykisk sammanbrott år 1916.Här kan du se Solar arc aspekter 1916. Prognosmetod : Solar arc /Solbåge = Samtliga radix- positioner flyttas fram lika långt som den progressiva solen/

Cosmobiology.se – Artikel : Ernest Kirchner – psykisk sammanbrott http://cosmobiology.se/artikel.php?thisid=159

Ernest Kirchner

Ernest Kirchner