Maximilien Robespierre (SE)

Posted by Pentti on april 30, 2013

Fransk advokat och revolutionär Maximilien Robespierre. Störtades och avrättades 28.7.1794. Prognosmetod : Solar arc /Solbåge = Samtliga radix- positioner flyttas fram lika långt som den progressiva solen/.

Cosmobiology.se – Artikel : http://cosmobiology.se/artikel.php?thisid=157

RADIX :
SO:15TA24, MO:27AR50,ASC:23AQ48,MC:14SG25,ME:05GE14. VE:04AR45,MA:17LE00,JU:18SG18,SA:02PI49,UR:25PI55, NE:12LE37,PL:22SG38,NN:28CN56.

Solar arc 1794 (28.7.1794).
SO:20GE11,MO:02GE36,ASC:28PI35,MC:19CP12,ME:10CN01,VE:09TA31,MA:21VI46,JU:23CP05,UR:00TA42,NE:17VI24, PL:27CP25,NN:03VI43.

RADIX :
Mittpunkterna : MA/SA 24TA55, UR/NE 04GE16, MA/PL 19LI49, NE/PL 17LI38.

maximilien