Malcolm Bessent (SE)

Posted by Pentti on april 30, 2013

Tolkningen avser endast den mediala talangen.Tolkningarna är hämtade ur KdG = Kombination der Gestirneinflüsse – Reinhold Ebertin. Svenska översättning : Ivan Wilhelm.

Malcom Bessent 08.02.1944 kl.5:30 GMT.
Deolali. India / Intia.
Källa: Search the Steinbrecher Astrological Data.
MEDIO, HELARE.

Radix mittpunkter Uranus/Neptunus 04le24 . Neptunus/Pluto 05vi39. Mars/Neptunus 06le44.

Cosmobiology.se – Artikel  http://cosmobiology.se/artikel.php?thisid=115

Malcolm Bessent

Malcolm Bessent