Mittpunkter och 90 – graderscirkeln (SE)

Posted by Pentti on april 30, 2013

En kortfattad beskrivning av mittpunkter och 90 – graderscirkeln.

Mittpunkt är en punkt som ligger halvvägs mellan två tolkningsfaktorer.Direkta mittpunkter = tredje faktorn bildar konjunktion (0°) eller opposition (180°) med mittpunkten. Indirekt mittpunktskombination = tredje faktorn bildar kvadratur(90°) , halvkvadratur (45°) eller halvannankvadratur (135°) med mittpunkten.Orb för direkta mittpunkter ca: 1.5°-2° och indirekta ca:1°- 1.5°. När Solen, Månen,Asc eller MC är med i mittpunkten kan orbis vara 3°.

 

Mars position 18°30` väduren.
Väduren är ett kardinala tecken. 0° + 18°30` = 18°30` (90- cirkeln).

Saturnus position 5°22` vågen.
Vägen är ett kardinala tecken. 0° + 5°22` = 5°22` ` (90- cirkeln).

Mittpunkt Mars/Saturnus 11°56` kräftan.
Kräftan är ett kardinala tecken. 0° + 11°56` = 11°56` (90- cirkeln).

ASC 26°07` skorpionen.
Skorpionen är ett fasta tecken och ritas in i området 30° – 60°.
30° + 26°07` = 56°07` (90- cirkeln).

ASC bildar halvannankvadratur till mittpunkten Mars/Saturnus.

Cosmobiology.se – Artikel : http://cosmobiology.se/artikel.php?thisid=148

mittpunkt2