Mittpunkter och 90 – graderscirkeln (SE)

Posted by Pentti on april 30, 2013

En kortfattad beskrivning av mittpunkter och 90 – graderscirkeln.
Klikka på bilden ( flera gånger) för att se större kosmogram.

Mittpunkt är en punkt som ligger halvvägs mellan två tolkningsfaktorer.Direkta mittpunkter = tredje faktorn bildar konjunktion (0°) eller opposition (180°) med mittpunkten. Indirekt mittpunktskombination = tredje faktorn bildar kvadratur(90°) , halvkvadratur (45°) eller halvannankvadratur (135°) med mittpunkten.Orb för direkta mittpunkter ca: 1.5°-2° och indirekta ca:1°- 1.5°. När Solen, Månen,Asc eller MC är med i mittpunkten kan orbis vara 3°.

Bild 3

Mars 18°30` väduren – Pluto 23°04` vågen= Mittpunkt Mars/Pluto 20°46` Stenbocken. Mars position 18°30` väduren.
Väduren är ett kardinala tecken. 0° + 18°30` = 18°30` (90- cirkeln).

Pluto 23°03`vågen. Vågen är kardinala tecken. 0° + 23°03`= 23°03 (90- cirkeln).

Mittpunkt Mars/Pluto 20°46` Stenbocken. Stenbocken är kardinala tecken. 0° + 20°46 = 20°46` ( eller mittemot 65°46, 90- cirkeln).

Solen 20°09 vädur. Vågen är kardinala tecken. 0° + 20°09`= 20°09`.(90- cirkeln).`

Venus 20°51`vädur 0° + 20°51` (90- cirkeln).

Här bildar Solen och Venus kvadratur med mittpunkten Mars/Pluto

Cosmobiology.se – Artikel : http://cosmobiology.se/artikel.php?thisid=148

bild3