Mittpunkter och 90 – graderscirkeln (SE)

Posted by Pentti on april 30, 2013

En kortfattad beskrivning av mittpunkter och 90 – graderscirkeln.
Mittpunkt är en punkt som ligger halvvägs mellan två tolkningsfaktorer.Direkta mittpunkter = tredje faktorn bildar konjunktion (0°) eller opposition (180°) med mittpunkten. Indirekt mittpunktskombination = tredje faktorn bildar kvadratur(90°) , halvkvadratur (45°) eller halvannankvadratur (135°) med mittpunkten.Orb för direkta mittpunkter ca: 1.5°-2° och indirekta ca:1°- 1.5°. När Solen, Månen,Asc eller MC är med i mittpunkten kan orbis vara 3°.

Mars 18°30` väduren – Saturnus 5°22` vågen. = mittpunkt Mars/Saturnus 11°56` kräftan. ASC 26°07` skorpionen = ASC bildar halvannankvadratur till mittpunkten Mars/Saturnus.

Cosmobiology.se – Artikel : http://cosmobiology.se/artikel.php?thisid=148

mittpunkt